Newstarhomes

R&D Nghiên cứu & phát triển sản phẩm

Dựa trên những nghiên cứu về thị trường, sản phẩm, thị hiếu của khách hàng, xu hướng phát triển của các dòng sản phẩm đội ngũ R&D sẽ có những đánh giá tính khả thi của thị trường và sản phẩm đồng thời đưa ra đề xuất, định hướng phát triển sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của khách hàng, tính khả thi của dự án.
Liên hệ
deployment

các bước triển khai

01.
Nghiên cứu
thị trường

02.
Nghiên cứu
Đối thủ cạnh tranh

03.
Đánh giá
tính khả thi

04.
Đề xuất
phát triển dự án

Field Operations

có thể bạn quan tâm