Newstarhomes

TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Dựa trên uy tín và năng lực, NewstarHomes tự tin với vai trò tư vấn và quản lý bán hàng bất động sản. Trong việc triển khai dự án, NewstarHomes sẽ nắm vai trò điều tiết chính sách, giám sát thị trường, triển khai các chiến lược bán hàng, phát triển hệ thống đại lý phân phối, đào tạo đội ngũ bán hàng,... Hỗ trợ đắc lực cho chủ đầu tư và là cầu nối tin cậy cho các sàn liên kết.
Liên hệ
deployment

các bước triển khai

01.
Nghiên cứu các yếu tố
ảnh hưởng

02.
Xây dựng và triển khai
chiến lược kinh doanh & tiếp thị

03.
Phát triển hệ thống đại lý phân phối

04.
Xây dựng cơ chế, chính sách bán hàng

05.
Đào tạo đội ngũ bán hàng

06.
Quản lý, kiểm soát hệ thống bán hàng

07.
Xây dựng và quản lý quy trình bán hàng

08.
Tổ chức bán hàng

09.
Báo cáo, đánh giá
và đề xuất điều chỉnh

Field Operations

có thể bạn quan tâm